VAŠA PRAVA

Vi imate pravo na medicinske usluge u svim zemljama EU pod istim uvjetima kao i stanovnici te zemlje.
U načelu Vam se trebaju priznati i vratiti troškovi, djelomice ili u cijelosti. Naša je uloga provjera troškova i mogućnosti povrata.

Neke zemlje ograničavaju pristup određenim uslugama ako su potrebe veće od kapaciteta i mogućnosti. U svakoj se zemlji nalazi National Contact Point (nacionalna točka za kontakt) i njihova je uloga osigurati vam informaciju o traženoj usluzi.

Međunarodni medicinski turizam i razmjena pacijenata preko granica je u porastu. EU Direktiva o prekograničnom korištenju medicinskih usluga je obvezujuća od 25. listopada 2013. godine. Za EU građane to znači pravo korištenja usluga izvan svoje zemlje, uz obvezu povrata troškova u vlastitoj zemlji. To je naravno moguće ako ste u svojoj zemlji osigurani. Drugi vrlo važan detalj vezan uz povrat troškova liječenja u inozemstvu je visina priznatih troškova. U pravilu se priznaju troškovi samo u visini cijene koja je važeća u Vašoj zemlji, kod Vašeg osiguravatelja. Na ovoj ćete stranici naći dodatne informacije. Mi ćemo Vam pomoći ukoliko se ne snađete sami, ne ustručavajte se pitati koristeći kontakt formular na dnu stranice!
Na ovoj se stranici nalaze poveznice na Upute EU na 23 različita jezika!

BUGARSKI

DANSKI

NJEMAČKI

ESTONSKI

TALIJANSKI

MALTEŠKI

RUMUNJSKI

ŠPANJOLSKI

HRVATSKI

NIZOZEMSKI

FINSKI

GRČKI

LATVIJSKI

POLJSKI

SLOVAČKI

ŠVEDSKI

ČEŠKI

ENGLESKI

FRANCUSKI

MAĐARSKI

LITAVSKI

PORTUGALSKI

SLOVENSKI